fbpx

Diabetes Mellitus

Tijdens deze e-learning wordt inzicht gegeven in de oorzaak, diagnose, behandeling, risico’s en complicaties. Daarnaast komen de nieuwste ontwikkelingen en de toepasbaarheid daarvan binnen de telefonische triage aanbod en wordt er geoefend met casuïstiek.

 • LEERDOELEN
 • PROGRAMMA
 • TOELATINGSEISEN
 • Leerdoelen

  Na het doorlopen van deze verdiepende e-learning diabetes mellitus (DM):

  • Heb je kennis over het voorkomen en de maatschappelijke kosten van DM.
  • Begrijp je de glucosehuishouding en wanneer er sprake is van DM.
  • Weet je welke vormen van DM er zijn en specifieke doelgroepen. 
  • Begrijp je welke vormen van behandelingen er zijn en wanneer deze worden toegepast.
  • Heb je inzicht over de korte en lange termijn risico’s/complicaties van DM.
  • Heb je kennis over de huidige ontwikkelingen van DM.
  • Kun je de opgedane kennis toepassen op casuïstiek en de triage.
 • Programma

  Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

  Tijdens deze e-learning wordt uitvoerig ingegaan op de pathofysiologie van DM, de symptomen en de behandelmogelijkheden. Daarnaast is er aandacht voor epidemiologie, statistiek en maatschappelijke invloeden en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van meten en behandelen.

  Toetsing

  De e-learning zal worden afgesloten met een posttoets waarin de belangrijkste onderdelen van de behandelde materie terugkomen en de opgedane kennis en begrip wordt getoetst.

 • Toelatingseisen

  Om deel te kunnen nemen aan het Diabetes Mellitus e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Studielast en examinering

De opleiding omvat 36 fysieke contacturen, 20 uur voor het doorlopen van de e-learnings en literatuurstudie ter voorbereiding op de modules.
De toetsing vindt plaats door het maken van een posttoets in combinatie met een praktijkexamen waarbij de kandidaat 2 consultvoeringen uitvoert (totaal 3 uur). Voor het behalen van het SOH-certificaat wordt een 100% aanwezigheid gesteld. Alle onderdelen moeten met een voldoende (> 5,5) zijn afgerond.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van de opleiding is 16-20 weken waarbij de startbijeenkomst en module 1 plaatsvinden in week 1 en 2 van de opleiding. Daarna vinden module 2, 3 en 4 plaats om de 3 weken, zodat de kandidaat in de gelegenheid is om zich voor te bereiden op de volgende bijeenkomst en tijd en gelegenheid heeft om het geleerde in de praktijk toe te passen onder begeleiding van de opdrachtgever.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de Commissie Accreditatie Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten met 50 accreditatiepunten.

Na een informatieve bijeenkomst (2 uur) start de opleiding die bestaat uit 4 modules.

Opleiding informatie

Doktersassistenten en triagisten

Kennis-en-wetenschap, Medisch handelen, Organisatie, Professionaliteit

2 accreditatiepunten

E-learning

Schrijf je nu in

Schrijf je nu in via onderstaande formulier. Eventuele vragen kun je er ook stellen.