fbpx

Kindermishandeling & huiselijk geweld

Als zorgverlener is het belangrijk om doorlopend aandacht te houden voor het voorkomen van kindermishandeling en het signaleren hiervan. De training van Auxilio is interactief en leert de zorgverlener om de signalen van kindermishandeling in te zien en vervolgacties te ondernemen.

 • LEERDOELEN
 • PROGRAMMA
 • TOELATINGSEISEN
 • Leerdoelen

  Na het verrichten van de E-learning ‘Kindermishandeling & huiselijk geweld’:

  • Weet de triagist signalen van kindermishandeling te herkennen (ingangsklachten o.a. brandwonden, fracturen & bijtwonden).
  • Zijn de zes vormen van kindermishandeling bekend en welke aandoeningen verwacht kunnen worden.
  • Kan de triagist werken met de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Kan de triagist de kindcheck toepassen.
 • Programma

  Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 2 uur.

 • Toelatingseisen

  Om deel te kunnen nemen aan het Kindermishandeling & huiselijk geweld e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Studielast en examinering

De opleiding omvat 36 fysieke contacturen, 20 uur voor het doorlopen van de e-learnings en literatuurstudie ter voorbereiding op de modules.
De toetsing vindt plaats door het maken van een posttoets in combinatie met een praktijkexamen waarbij de kandidaat 2 consultvoeringen uitvoert (totaal 3 uur). Voor het behalen van het SOH-certificaat wordt een 100% aanwezigheid gesteld. Alle onderdelen moeten met een voldoende (> 5,5) zijn afgerond.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van de opleiding is 16-20 weken waarbij de startbijeenkomst en module 1 plaatsvinden in week 1 en 2 van de opleiding. Daarna vinden module 2, 3 en 4 plaats om de 3 weken, zodat de kandidaat in de gelegenheid is om zich voor te bereiden op de volgende bijeenkomst en tijd en gelegenheid heeft om het geleerde in de praktijk toe te passen onder begeleiding van de opdrachtgever.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de Commissie Accreditatie Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten met 50 accreditatiepunten.

Na een informatieve bijeenkomst (2 uur) start de opleiding die bestaat uit 4 modules.

Opleiding informatie

Doktersassistenten en triagisten

Kennis-en-wetenschap, Medisch handelen, Organisatie, Professionaliteit

2 accreditatiepunten

E-learning

Schrijf je nu in

Schrijf je nu in via onderstaande formulier. Eventuele vragen kun je er ook stellen.