fbpx

Risicogroepen & triage

Kinderen jonger dan drie maanden, patiënten met een verminderde weerstand, patiënten met bepaalde chronische ziekten, ouderen met polyfarmacie en een uitgebreidere voorgeschiedenis, immuun gecompromitteerden en soms ook zwangeren vallen onder de risicogroepen. Er is aandacht voor de meest voorkomende ziektebeelden bij deze patiënten, er is kort aandacht voor de anatomie en pathofysiologie. Tijdens deze training leer je ook waar de risico’s zitten bij deze patiënten, waar let je op tijdens de triage, waarop vraag je specifiek door en waarom.

 • DOELSTELLING
 • PROGRAMMA
 • TOELATINGSEISEN
 • Doelstelling

  Na het volgen van deze fysieke les weet de triagist welke patiënten tot de risicogroepen behoren en beschikt de triagist over de nodige achtergrondkennis, begrip en medische kennis om veilig te triëren.

 • Programma

   Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 3 uur.

 • Toelatingseisen

  Om deel te kunnen nemen aan het Risicogroepen & triage e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Studielast en examinering

De opleiding omvat 36 fysieke contacturen, 20 uur voor het doorlopen van de e-learnings en literatuurstudie ter voorbereiding op de modules.
De toetsing vindt plaats door het maken van een posttoets in combinatie met een praktijkexamen waarbij de kandidaat 2 consultvoeringen uitvoert (totaal 3 uur). Voor het behalen van het SOH-certificaat wordt een 100% aanwezigheid gesteld. Alle onderdelen moeten met een voldoende (> 5,5) zijn afgerond.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van de opleiding is 16-20 weken waarbij de startbijeenkomst en module 1 plaatsvinden in week 1 en 2 van de opleiding. Daarna vinden module 2, 3 en 4 plaats om de 3 weken, zodat de kandidaat in de gelegenheid is om zich voor te bereiden op de volgende bijeenkomst en tijd en gelegenheid heeft om het geleerde in de praktijk toe te passen onder begeleiding van de opdrachtgever.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de Commissie Accreditatie Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten met 50 accreditatiepunten.

Na een informatieve bijeenkomst (2 uur) start de opleiding die bestaat uit 4 modules.

Opleiding informatie

Doktersassistenten en triagisten

Kennis-en-wetenschap, Medisch handelen, Organisatie, Professionaliteit

3 accreditatiepunten

E-learning

Schrijf je nu in

Schrijf je nu in via onderstaande formulier. Eventuele vragen kun je er ook stellen.