fbpx

Triage in het Engels

Voor de professionalisering van zorgverleners heeft de Auxilio Academie een korte, maar zeer efficiënte e-learning en training in het Engels ontwikkeld. Deze kunnen los of gecombineerd gevolgd worden.

 • LEERDOELEN
 • PROGRAMMA
 • TOELATINGSEISEN
 • Leerdoelen

  • Verwerven van basiskennis medisch Engels. 
  • Leren gebruiken van de NTS-module in het Engels/ bij een taalbarrière.
  • Leren ABCDE uit te vragen in het Engels.
 • Programma

   Het betreft een e-learning en fysieke lessen. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 8 uur.

 • Toelatingseisen

  Om deel te kunnen nemen aan Triage in het Engels, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Studielast en examinering

De opleiding omvat 36 fysieke contacturen, 20 uur voor het doorlopen van de e-learnings en literatuurstudie ter voorbereiding op de modules.
De toetsing vindt plaats door het maken van een posttoets in combinatie met een praktijkexamen waarbij de kandidaat 2 consultvoeringen uitvoert (totaal 3 uur). Voor het behalen van het SOH-certificaat wordt een 100% aanwezigheid gesteld. Alle onderdelen moeten met een voldoende (> 5,5) zijn afgerond.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van de opleiding is 16-20 weken waarbij de startbijeenkomst en module 1 plaatsvinden in week 1 en 2 van de opleiding. Daarna vinden module 2, 3 en 4 plaats om de 3 weken, zodat de kandidaat in de gelegenheid is om zich voor te bereiden op de volgende bijeenkomst en tijd en gelegenheid heeft om het geleerde in de praktijk toe te passen onder begeleiding van de opdrachtgever.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de Commissie Accreditatie Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten met 50 accreditatiepunten.

Na een informatieve bijeenkomst (2 uur) start de opleiding die bestaat uit 4 modules.

Opleiding informatie

Doktersassistenten en triagisten

Kennis-en-wetenschap, Medisch handelen, Organisatie, Professionaliteit

8 accreditatiepunten

E-learning & Fysieke lessen

Schrijf je nu in

Schrijf je nu in via onderstaande formulier. Eventuele vragen kun je er ook stellen.