fbpx

Zelfzorgadviezen

Patiënten krijgen bij telefonisch contact met de huisartsenpost een triagist aan de lijn, die de urgentie van de hulpvraag en de benodigde vervolg actie vaststelt. Ruim de helft van de zorgvragen aan de telefoon zijn laag urgente vragen die de triagist kan afronden met het geven van een zelfzorgadvies. Tijdens deze training worden de meest voorkomende ingangsklachten met daarbij horende zelfzorgadviezen besproken.

 • INHOUD
 • PROGRAMMA
 • TOELATINGSEISEN
 • Inhoud

  Aan de hand van de clusters (Algemeen/huid, Buik/urogenitaal, Hoofd, Neurologie/psychiatrie, Thorax/ extremiteit, Trauma klein). wordt ingegaan op de symptomen en de triagecriteria van de desbetreffende ingangsklacht met korte uitleg over de anatomie indien van toepassing, verduidelijking en uitleg over de ingangsklacht (theorie).

  Bijvoorbeeld, wat is hoesten, wanneer is het onschuldig, acuut en chronisch hoesten, wat is het verschil, wat kan je adviseren en welk vangnet geef je hierbij? Symptoom / pathofysiologie / onderliggende ziektebeelden en risico’s worden kort benoemd. Er wordt veel gewerkt met casuïstiek.

 • Programma

  Het betreft een e-learning die op ieder gewenst moment te doorlopen is. De gemiddelde studietijd bedraagt hiervoor 3 uur.

 • Toelatingseisen

  Om deel te kunnen nemen aan het Zelfzorgadviezen e-learning, dient er minimaal een MBO 4 diploma binnen de gezondheidszorg in het bezit te zijn.

Studielast en examinering

De opleiding omvat 36 fysieke contacturen, 20 uur voor het doorlopen van de e-learnings en literatuurstudie ter voorbereiding op de modules.
De toetsing vindt plaats door het maken van een posttoets in combinatie met een praktijkexamen waarbij de kandidaat 2 consultvoeringen uitvoert (totaal 3 uur). Voor het behalen van het SOH-certificaat wordt een 100% aanwezigheid gesteld. Alle onderdelen moeten met een voldoende (> 5,5) zijn afgerond.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van de opleiding is 16-20 weken waarbij de startbijeenkomst en module 1 plaatsvinden in week 1 en 2 van de opleiding. Daarna vinden module 2, 3 en 4 plaats om de 3 weken, zodat de kandidaat in de gelegenheid is om zich voor te bereiden op de volgende bijeenkomst en tijd en gelegenheid heeft om het geleerde in de praktijk toe te passen onder begeleiding van de opdrachtgever.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de Commissie Accreditatie Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten met 50 accreditatiepunten.

Na een informatieve bijeenkomst (2 uur) start de opleiding die bestaat uit 4 modules.

Opleiding informatie

Doktersassistenten en triagisten

Kennis-en-wetenschap, Medisch handelen, Organisatie, Professionaliteit

3 accreditatiepunten

E-learning

Schrijf je nu in

Schrijf je nu in via onderstaande formulier. Eventuele vragen kun je er ook stellen.